Translate

miercuri, 1 aprilie 2015

Apa - istorie, misticism și bariere.


Se cuvine să reamintim faptul că apa exista înainte de a se ivi Pământul; și că ea simbolizează suma universală a virtualităților. Este deopotrivă izvorul tuturor posibilităților de existență, precedă orice formă și susține orice creație. 
Simbolismul apei implică atât moartea , cât și renașterea. Contactul cu apa înseamnă întotdeauna o regenerare : disoluția este urmată de "o nouă naștere" , iar imersiunea fertilizează și sporește potențialul de viață.
Există credințe după care specia umană s-a născut din apă, și anume hilogeniile. Potopului sau imersiunii periodice a continentelor (miturile de tip Atlantida) îi corespunde, la nivel uman, "cea de-a doua moarte" a omului, ori moartea inițiatică prin botez. Din punct de vedere al structurii "potopul" poate fi comparat cu "botezul".
În toate sistemele religioase apele își păstrează funcția : dezintegrează, abolesc formele, spală păcatele, fiind deopotrivă purificatoare și regeneratoare. Apele precedă Creația și o absorb, neputându-și depăși propriul mod de a fi, adică de a se manifesta în forme. Tot ceea ce este formă se manifestă dincolo de ape, desprinzându-se de ele...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu